На фокус


 Актуална информация по отношение на въвеждане на централни услуги на DG TAXUD за икономически оператори

Нормативна уредба

След 1 май 2016 г. е в сила ново митническо законодателство на Съюза, уредено с Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза, Делегиран регламент на Комисията (ЕС) 2015/2446 за допълнение на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на подробни правила за някои от разпоредбите на Митническия кодекс на Съюза и Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисият ...

още...

още...

Новини


 Таен склад с 543 литра наливен алкохол откриха митнически служители в Бургас

още...

 Вече „доставен“ алкохол за близо 100 000 евро задържаха митнически служители в района на Дунав мост 1

още...

 Опит за контрабанден износ на цигари предотвратиха митническите служители на Митница Лом

още...