Агенция „Митници“ търси изпълнител на дейности за информация и комуникация по проект, финансиран от ОПДУ


2018-03-27

 

Агенция „Митници" публикува покана за представяне на оферта за осъществяване на дейности за информация и комуникация за популяризиране на резултатите от проект, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Проектът „Надграждане на основните системи на Агенция „Митници" за предоставяне на данни и услуги към външни системи - БИМИС 2020 (фаза 1)" до възможно най-широк кръг служители на администрацията на Агенция „Митници", настоящи и потенциални партньори, обществеността, бизнеса и медиите" вече се осъществява от митническата администрация и в рамките на дейността по информация и комуникация ще бъдат организирани две пресконференции, както и ще бъдат подготвени информационни и рекламни материали. Желаещите да подадат оферти могат да се запознаят с поканата на интернет страницата на Агенция „Митници" в секция Профил на купувача » Събиране на оферти с обява или на линк http://customs.bg/bg/page/576

Срокът за подаване на оферти е 30.03.2018 г., а документите се приемат в Централно митническо управление от 9.00 до 17.30 часа.

Повече за проекта можете да видите тук: http://customs.bg/bg/page/577