Студенти от Стопанската академия в Свищов се запознаха с ролята и приоритетите на Агенция „Митници“ по време на Председателството на ЕС


2017-11-29

На 29.11.2017 г. студентите от Стопанската академия „Д.А.Ценов" в Свищов се запознаха с ролята и приоритетите на българската митническа администрация по време на Председателството на ЕС в рамките на презентация, изнесена от координатора на Агенция „Митници" по подготовката на Председателството Гинка Конярска.
През първата половина на 2018 г. българските митнически експерти ще работят активно по няколко теми, сред които предложение за регламент за борба с незаконния трафик на културни ценности в ЕС, както и нов регламент относно контрола на паричните средства, които се въвеждат в Съюза или се извеждат от него. По втората тема се очаква, през време на българското председателство, Съветът на ЕС да започне преговори с Европейския парламент и Европейската комисия или така наречения „триалог", обясни пред студентите Гинка Конярска. Друг фокус на работата ще бъде обменът на информация между ЕС с трети страни в областта на митниците. На този приоритет ще бъде посветен и семинарът на високо ниво в рамките на програмата на ЕС „Митници 2020", който ще се проведе у нас през 2018 г. На него ще бъде отбелязана и 50-та годишнина на Митническия съюз на ЕС.
На лекцията присъстваха над 60 студенти от специалностите „Стокознание" и „Митнически контрол".
Лекцията в Свищов беше последната от кръг презентации, организиран в рамките на проект "Повишаване на информираността сред студентите по темата за предстоящото Председателство на Съвета на ЕС от гледна точка на митническата администрация"

За проекта
Проектът "Повишаване на информираността сред студентите по темата за предстоящото Председателство на Съвета на ЕС от гледна точка на митническата администрация" е в изпълнение на Комуникационната стратегия на Република България за Европейския съюз и Работна програма за 2017 г. Целта му е засилване на партньорството с академичните среди и студентските организации чрез повишаване на информираността на студентите за дейностите на Агенция „Митници", по повод ротационното председателство на Съвета на ЕС в периода 1.01-30.06.2018 г. и отбелязването на 50-годишнината от създаването на Митническия съюз на ЕС.

За лектора
Гинка Конярска е координатор на Агенция „Митници" по подготовката за българското Председателство на Съвета на ЕС през 2018г.
Г-жа Конярска е магистър по право и е специализирала „Международни икономически отношения". В Агенция „Митници" работи от 1993г., а от юни 1996 година до сега оглавява отдел „Европейски отношения" в дирекция „Международни отношения". Член е на Асоциацията на възпитаниците на Корейската агенция за международно сътрудничество /KOICA/ .
Тя е ръководител на работна група 24 „Митнически съюз и митническо сътрудничество" към Съвета по европейските въпроси към Администрацията на Министерския съвет на Република България. До 2007 г. отговаря за привеждането на националното законодателство в съответствие с достиженията на правото на Съюза в митническата област, а след приемането на България в ЕС - за всички свързани с членството дейности в митническата област, в т.ч. външните отношения на ЕС. Участва в дейностите по програма „Митници 2020" на ЕС. Преподава „Международни митнически отношения" в Националния учебен център на Агенция „Митници". Сред множеството й други допълнителни квалификации и курсове, е завършеният курс по Управление на промените в администрацията към Френското висше училище за администрация /ENA/.