МИСИ и NCTS не генерират автоматично MRN


2015-08-10

Агенция "Митници" Ви информира, че при подаване на данни за износни и транзитни операции в МИСИ и NCTS, следва да имате предвид, че системите не генерират автоматично MRN, декларациите се подават към системите с LRN. В случай, че не Ви се върне съобщение за грешка, то декларациите
са успешно подадени в системите. Стоките и придружаващите документи трябва да се представят пред митническото учреждение и след приемане на износната или транзитната декларация от митнически служител, чак тогава се генерира MRN на съответните декларации.