На вниманието на титулярите на разрешения за използване на общи гаранции за режим транзит/отговорните лица за режим транзит


2015-06-10

 

 

С Решение № 1/2015 г. на Съвместния комитет ЕС-ЕАСТ по „Общ транзитен режим" и „Опростявяне на формалностите при търговията на стоки", Бивша югославска република Македония е поканена да се присъедини към Конвенцията за общ транзитен режим от 20 май 1987 г. (КОТ) и в съответствие с чл. 15а от Конвенцията тя става договаряща страна по нея от 01.07.2015 г.

С присъединяването на Бивша югославска република Македония към КОТ се дава правна възможност за използването на режим общ транзит от, до и през Бивша югославска република Македония, като решението е единствено и само на отговорното лице.

В тази връзка е необходимо отговорните лица, които са решили да извършват превози от, до и през Бивша югославска република Македония, да осигурят представянето на анекс, в гаранционното митническо учреждение (Централното митническо управление на Агенция „Митници") от банката-поръчител, с който да се разшири обхвата на общата гаранция с Бивша югославска република Македония.

За целите на започване от 00.00 часа на 01.07.2015 г. на общи транзитни опрации с Бивша югославска република Македония, гаранционното митническо учреждение  ще приема анекси към общи гаранции преди 01.07.2015 г., за което с писмо рег. № 32-104532 от 08.06.2015 г. са уведомени БНБ и Асоциацията на банките в България.

В случай на необходимост от допълнителна информация относно актуализирането на общите гаранции за режим транзит, бихте могли да осъществите контакт със следните служители в отдел „Транзит на стоки", дирекция „Митнически режими и процедури" в Централното митническо управление:

Цветан Съев - 02 9859 4258;

Светла Евстратиева - 02 9859 4574; и

Виктория Василева - 02 9859 4093.