МП Капитан Андреево е наводнен и временно затворен


2014-12-04

От 0 часа на 4 декември 2014 г. МП Капитан Андреево е наводнен и временно затворен за леки и тежкотоварни превозни средства.

Тежкотоварният трафик се пренасочва, съгласно установения ред, към ГКПП Лесово, като пътниците и бизнеса следва да съблюдават обстоятелството, че на въпросния пункт не съществуват условия за извършване на контрола от страна на Българска агенция по безопасност на храните върху живи животни, храни и фуражи (от животински и определени от неживотински произход), както и въвеждането на защитени видове на дивата фауна и флора - обект на изискванията по CITES .

 

От 17.00 ч. на 4 декември 2014 г. се възстановява движението на леки автомобили и автобуси през МП Капитан Андреево.