Хартия за спасяването на едно дърво спести Централното митническо управление


2012-04-12
Ограничаването на хартиените копия във вътрешния документооборот са част от преминаването към безхартиена среда в митническата администрация.
Хартия за спасяването на едно дърво е спестило вече Централното митническо управление на Агенция „Митници". От 8 декември 2011 г. вътрешноведомствените документи в митническата администрация се изготвят в не повече от две хартиени копия. Така за четирите месеца са спестени 7 500 листа хартия. Многократно е намалял и броят на издавани копия на хартия на документи от архива на митническата администрация. Обемни приложения към документации във вътрешната комуникация на Агенция „Митници" и тази с Министерството на финансите също се ползват и изпращат основно в електрони формати. Ограничаването на хартиените копия във вътрешния документооборот са част от преминаването към безхартиена среда в митническата администрация.