НА ВНИМАНИЕТО НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС


2011-01-18

Публикувани са регламентите, въвеждащи от 1 Януари 2011 г., Автономните мерки за суспендиране на митата (Регламент (ЕО) № 1265/2010 на Съвета от 20.12.2010г.), както и Автономните тарифни квоти (Регламент (ЕО) № 1264/2010 на Съвета от 20.12.2010г.). Текстовете могат да бъдат намерени в рубриката Митническа тарифа - подрубрика Автономни мерки за суспендиране на митата.

Информираме също така, че 1 Март 2011 г. е крайният срок за подаване на искания за Автономните мерки за суспендиране на митата и Автономните тарифни квоти, които ще се прилагат от 1 Януари 2012 г.

Информация във връзка с процедурата по подаване на искания е поместена в рубриката Митническа тарифа - подрубрика Автономни мерки за суспендиране на митата в документ „Най-често задавани въпроси". В тази подрубрика могат да бъдат намерени и формулярите на исканията.