Информация


2011-01-03

С инсталирането на нови автомобилни везни Агенция „Митници" цели облекчаване на трафика на товарните автомобили и намаляване на времето за обработка на техните документи.

 Работните кабини са повдигнати на конструкции от метални профили (или на масивен фундамент), съобразени с функционалността и безопасността им. Предвидени са и светлоотразителни ленти по контурите им за повишаване вниманието на шофьорите. Разположението им спрямо автовезните е избрано след синтезиране на натрупания опит и моделиране на работна ситуация в тях. Целта е разстоянието между водача и митническия служител да гарантира бързо и лесно обслужване без излизане на водача от кабината на превозното средство. Дължината на  подходите към задължителните за достоверни измервания хоризонтални участъци е съобразена с особеностите на терена и няма опасност от чупене на въздушните възглавници на камионите при преминаване през съоръженията с разрешената за конкретния случай скорост. До въвеждането на везните в експлоатация предстои полагане на хоризонтална маркировка и монтиране на  сигнални конуси.  

Предвид обстоятелството, че граничните контролно-пропускателни пунктове са със статут на национални обекти, общинските администрации нямат правомощия за издаване на строително разрешение и то е получено от Министерството на регионалното развитие и благоустройството на основание чл. 148, ал.3 във връзка с чл. 153, ал. 1 и чл. 147 ал. 1, т. 2 от Закона за устройство на територията.

По повод изказани опасения, че датчиците замръзват при температури от - 10 градуса, можем да цитираме представената ни техническа документация, където е посочено, че датчиците на везните работят в температурен диапазон от -40 до + 80 градуса по Целзий.

Пренасящите извънгабаритни товари превозни средства не определят технологията на работа, защото представляват несъществена част от трафика (около 0,1%) и обикновено се насочват в специални, предвидени за тях трасета, като при необходимост се ползва преносима портативна автовезна за осево натоварване.