Наръчник в сферата на интелектуалната собственост публикува Агенция „Митници”


2009-05-19

„Наръчник за подаване на заявления  за действие на митническите органи" публикува на своята интернет страница Агенция „Митници". Наръчникът е изготвен от митнически експерти на държавите - членки на Европейския съюз в областта на интелектуалната собственост. Целта му е да улесни притежателите на права върху интелектуална собственост  в процедурата по подаване на заявления за закрила на такива права на територията на целия Европейски съюз (ЕС). Наръчникът не е юридически обвързващ акт, но ще се прилага във всички държави - членки на ЕС и ще даде отговор на много от често задаваните от правопритежателите практически въпроси, относно попълването и подаването на заявленията за действие. Освен информация за практическата страна на процедурата пред митническите органи, наръчникът съдържа и примерни формуляри за удължаване действието на заявление, предоставяне на допълнителна информация, предоставяне на информация за вида или модела на измамата и  други. Към Наръчника са приложени и два формуляра „Червен  сигнал" и  „Нови тенденции", с които правопритежателите могат да подават сигнали до митническите органи с информация за нарушения.

„Наръчник за подаване на заявления  за действие на митническите органи" може да намерите на адрес http://www.customs.bg/bg/page/253

Още информация по темата за защита на интелектуалната собственост може да намерите на адрес http://www.customs.bg/bg/page/170 и  http://www.customs.bg/bg/page/146