Агенция “Митници” сключи колективен трудов договор с КТ “Подкрепа”


2008-05-10

 

На 10 май в сградата на Агенция "Митници" беше подписан колективен трудов договор между агенцията и КТ "Подкрепа". Подписите си под договора положиха директорът на Агенция "Митници" Асен Асенов, председателят на Националната федерация "Търговия, Услуги, Контролни органи и Туризъм" Нели Христова  и Ангел Пачеманов, федерален секретар на синдикат "Митници" при КТ "Подкрепа".

 В него са залегнали принципите на социалното сътрудничество и гарантиране на трудовите и осигурителните права на работещите в митническата администрация.

Предметът на договора включва трудовата заетост, квалификацията и преквалификацията на персонала, трудовите възнаграждения и обезщетения, работното време, почивките и отпуските, здравословните и безопасни условия на труд и други.

Страните декларират в договора, че ще работят за постигане на партньорство, гарантиране на социалния мир, предотвратяване на трудови конфликти и ефективно осъществяване функциите на Агенция "Митници".