Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК), подприоритет 3.1. „Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление”, бюджетна линия BG051PO002/10/3.1-04 Проект „Засилване на административния капацитет на Българската митническа администрация в съответствие с инициативата Електронни митници на Европейския съюз”

още...

 Пореден камион, превозващ нелегално отпадъци, задържаха митничари от Свиленград

още...

 Над 6 кг хероин в резервоара на лека кола откриха митничарите на Лесово

още...

 Златна и сребърна бижутерия за 20 000 хиляди лева задържаха митнически инспектори на Капитан Андреево

още...

 Контрабандна водка задържаха в Русе

още...

 Митничари откриха 5 мастербокса цигари и 760 литра алкохол без платен акциз

още...

 638 бутилки водка - контрабанда от Молдова задържаха митничарите в Русе

още...

Пълен архив на новините на АМ