Антикорупция

 

  

Превенцията и противодействието на корупцията е основен приоритет за Агенция „Митници", като се провежда политика на нулева толерантност към корупционни прояви на митнически служители.

В раздел „Антикорупция" са публикувани документи, свързани с дейностите и мерките, предприети в това направление. Тук са посочени и начините за подаване на сигнали за извършени неправомерни деяния на митнически служители. По всички такива сигнали, постъпили в Агенцията, и отговарящи на изискванията на Административнопроцесуалния кодекс и на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, се извършва съответна проверка. В случай, че се установят данни за извършени неправомерни деяния от митнически служители, спрямо тях се предприемат нормативно регламентираните действия.

 

 

 

 

 

Сигнали за нарушения:

Сигнал за неправомерни деяния на митнически служители можете да податете на горещия телефон на Агенция "Митници" ТУК

Сигнал за направомерни деяния на митнически служители можете да подадете в информационната система на Национален съвет за антикорупционни политики чрез попълване на интернет форма ТУК