СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МИТНИЧЕСКИ ИНСПЕКТОР" В МИТНИЦА ЮГОЗАПАДНА, МИТНИЧЕСКО БЮРО ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 2 ЩАТНИ БРОЙКИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МИТНИЧЕСКИ ИНСПЕКТОР" В МИТНИЦА БУРГАС, ОТ КОИТО 1 Щ. БР. В МП МАЛКО ТЪРНОВО И 1 Щ. БР. В МП НЕФТОПРИСТАНИЩЕ НА МИТНИЦА БУРГАС

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 ЩАТНА БРОЙКА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ В АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ" В ОТДЕЛ „ФИНАНСОВО-СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ, УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И ИЗПЪЛНИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО" В ТЕРИТОРИАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ НА МИТНИЦА БУРГАС

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 ЩАТНА БРОЙКА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ В АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ" В ОТДЕЛ „ФИНАНСОВО-СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ, УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И ИЗПЪЛНИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО" В ТЕРИТОРИАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ НА МИТНИЦА БУРГАС

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 ЩАТНА БРОЙКА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ЮРИСКОНСУЛТ" В ОТДЕЛ „ПРAВНО-НОРМАТИВЕН", ТЕРИТОРИАЛНО  МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ НА МИТНИЦА БУРГАС

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 6 ЩАТНИ БРОЙКИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „РЪКОВОДИТЕЛ НА ЗВЕНО В МИТНИЧЕСКИ ПУНКТ I НИВО" В МИТНИЦА БУРГАС, ОТ КОИТО 4 ЩАТНИ БРОЙКИ ЗА МИТНИЧЕСКИ ПУНКТ ЛЕСОВО И 2 ЩАТНИ БРОЙКИ ЗА МИТНИЧЕСКИ ПУНКТ КАПИТАН АНДРЕЕВО

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 6 ЩАТНИ БРОЙКИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „РЪКОВОДИТЕЛ НА ЗВЕНО В МИТНИЧЕСКИ ПУНКТ I НИВО" В МИТНИЦА БУРГАС, ОТ КОИТО 4 ЩАТНИ БРОЙКИ ЗА МИТНИЧЕСКИ ПУНКТ ЛЕСОВО И 2 ЩАТНИ БРОЙКИ ЗА МИТНИЧЕСКИ ПУНКТ КАПИТАН АНДРЕЕВО

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ЕКСПЕРТ В АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ", ПО ЧЛ. 15 ОТ ЗДСл. В ОТДЕЛ „ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ СТОКИ, ХРАНИ И НАПИТКИ", ДИРЕКЦИЯ „ЦЕНТРАЛНА МИТНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ" В ЦЕНТРАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ЕКСПЕРТ В АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ", ПО ЧЛ. 15 ОТ ЗДСл. В ОТДЕЛ „ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ СТОКИ, ХРАНИ И НАПИТКИ", ДИРЕКЦИЯ „ЦЕНТРАЛНА МИТНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ" В ЦЕНТРАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 2 ЩАТНИ БРОЙКИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „НАЧАЛНИК НА МИТНИЧЕСКИ ПУНКТ II НИВО", ОТ КОИТО 1 Щ. БР. В МИТНИЧЕСКИ ПУНКТ МАЛКО ТЪРНОВО И 1 Щ. БР. МИТНИЧЕСКИ ПУНКТ ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС ЦЕНТЪР НА МИТНИЦА БУРГАС       

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 2 ЩАТНИ БРОЙКИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „НАЧАЛНИК НА МИТНИЧЕСКИ ПУНКТ II НИВО", ОТ КОИТО 1 Щ. БР. В МИТНИЧЕСКИ ПУНКТ МАЛКО ТЪРНОВО И 1 Щ. БР. МИТНИЧЕСКИ ПУНКТ ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС ЦЕНТЪР НА МИТНИЦА БУРГАС       

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 2 ЩАТНИ БРОЙКИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „НАЧАЛНИК НА МИТНИЧЕСКО БЮРО" , ОТ КОИТО 1 Щ. БР. В МИТНИЧЕСКО БЮРО СЛИВЕН И 1 Щ. БР. В МИТНИЧЕСКО БЮРО ЯМБОЛ НА МИТНИЦА БУРГАС

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 2 ЩАТНИ БРОЙКИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „НАЧАЛНИК НА МИТНИЧЕСКО БЮРО" , ОТ КОИТО 1 Щ. БР. В МИТНИЧЕСКО БЮРО СЛИВЕН И 1 Щ. БР. В МИТНИЧЕСКО БЮРО ЯМБОЛ НА МИТНИЦА БУРГАС

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 ЩАТНА БРОЙКА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ЕКСПЕРТ В АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ" В ОТДЕЛ „ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ, АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ И СИГУРНОСТ", ТЕРИТОРИАЛНО  МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ НА МИТНИЦА БУРГАС

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 ЩАТНА БРОЙКА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ЕКСПЕРТ В АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ" В ОТДЕЛ „ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ, АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ И СИГУРНОСТ", ТЕРИТОРИАЛНО  МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ НА МИТНИЦА БУРГАС

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МИТНИЧЕСКИ ИНСПЕКТОР" В МИТНИЦА ЮГОЗАПАДНА, ОТДЕЛ „МИТНИЧЕСКО ОФОРМЯНЕ"

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МИТНИЧЕСКИ ИНСПЕКТОР" В МИТНИЦА ЮГОЗАПАДНА, ОТДЕЛ „МИТНИЧЕСКО ОФОРМЯНЕ"

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 ЩАТНA БРОЙКA ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ВЪТРЕШЕН ОДИТОР", ОТДЕЛ „ЗВЕНО ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ", ЦЕНТРАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 ЩАТНA БРОЙКA ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ВЪТРЕШЕН ОДИТОР", ОТДЕЛ „ЗВЕНО ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ", ЦЕНТРАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 ЩАТНA БРОЙКA ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДЪРЖАВЕН ВЪТРЕШЕН ОДИТОР", ОТДЕЛ „ЗВЕНО ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ", ЦЕНТРАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 ЩАТНA БРОЙКA ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДЪРЖАВЕН ВЪТРЕШЕН ОДИТОР", ОТДЕЛ „ЗВЕНО ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ", ЦЕНТРАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МИТНИЧЕСКИ ИНСПЕКТОР" В МИТНИЦА ЮГОЗАПАДНА, ОТДЕЛ „МИТНИЧЕСКО РАЗУЗНАВАНЕ И РАЗСЛЕДВАНЕ", СЕКТОР „ОПЕРАТИВЕН КОНТРОЛ"

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МИТНИЧЕСКИ ИНСПЕКТОР" В МИТНИЦА ЮГОЗАПАДНА, ОТДЕЛ „МИТНИЧЕСКО РАЗУЗНАВАНЕ И РАЗСЛЕДВАНЕ", СЕКТОР „ОПЕРАТИВЕН КОНТРОЛ"