Обява за 5 щатни бройки за длъжността „митнически инспектор", сектор „Митнически мобилни групи", отдел „Координация и митнически мобилни групи", дирекция „Митническо разузнаване и разследване" в Централно митническо управление

Обява за 4 щатни бройки за длъжността „митнически инспектор", сектор „Пътни такси и разрешителен режим", отдел „Митническо разузнаване и разследване", с място на работа ГКПП Оряхово - ферибот, Митница Лом

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „разследващ митнически инспектор", сектор „Административнонаказателни дейности и разследващи органи", отдел „Митническо разузнаване и разследване", Митница Лом

Обява за 5 щатни бройки за длъжността „митнически инспектор", от които: 1 щатна бройка в сектор „Разузнавателна информация и анализ на риска", отдел „Митническо разузнаване и разследване", 2 щатни бройки в сектор „Оперативен контрол", отдел „Митническо разузнаване и разследване" и 2 щатни бройки в отдел „Борба с наркотрафика" в Митница Лом

Обява за 6 щатни бройки за длъжността „митнически инспектор", от които: 4 щатни бройки в отдел „Митническо разузнаване и разследване",  сектор „Оперативен контрол", 1 щатна бройка в отдел „Митническо разузнаване и разследване", сектор „Разузнавателна информация и анализ на риска" и 1 щатна бройка в МП Силистра на Митница Русе.  

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „началник на отдел в Агенция „Митници", отдел „Правно-нормативен" в Териториално митническо управление на Митница Русе

Обява за 7 щатни бройки за длъжността „митнически инспектор", отдел „Митническо разузнаване и разследване", сектор „Пътни такси и разрешителен режим", от които: 3 щ. бр. с място на работа ГКПП Дунав мост, 2 щ. бр. с място на работа ГКПП Силистра и 2 щ. бр. с място на работа ГКПП Кайнарджа в Митница Русе.  

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „митнически инспектор" в Митническо бюро Гоце Делчев на Митница Югозападна

Обява за 2 щатни бройки за длъжността „митнически инспектор", от които 1 щ. бр. в МП Малко Търново и 1 щ. бр. в МП Нефтопристанище на Митница Бургас

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „старши експерт в Агенция „Митници", по чл. 15 от Закона за държавния служител в отдел „Изследване на селскостопански стоки, храни и напитки", дирекция „Централна митническа лаборатория", Централно митническо управление

Обява за 1 щатна бройка  за длъжността „юрисконсулт ", отдел „Правно-нормативен", Териториално управление на Митница Бургас

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „старши счетоводител в Агенция „Митници" в отдел „Финансово-стопански дейности, управление на собствеността и изпълнително производство" в Териториално митническо управление на Митница Бургас

Обява за 6 щатни бройки за длъжността „ръководител на звено в митнически пункт І ниво" в Митница Бургас, от които 4 щатни бройки за Митнически пункт Лесово и 2 щатни бройки за Митнически пункт Капитан Андреево

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „експерт в Агенция „Митници", отдел „Човешки ресурси, административно обслужване и сигурност", Териториално митническо управление на Митница Бургас

Обява за 2 щ. бр. за длъжността „началник на митнически пункт II ниво", от които 1 щ. бр. в Митнически пункт Малко Търново и 1 щ. бр. в МП Пристанище Бургас център на Митница Бургас

Обява за 2 щ. бр. за длъжността „началник на митническо бюро", от които 1 щ. бр. в Митническо бюро Ямбол и 1 щ. бр. в Митническо бюро Сливен на Митница Бургас