Митническа хроника

Брой 6/2017

 

ГОДИШЕН ДОКЛАД НА АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ" ЗА 2017 г.

АНАЛИЗ НА ПРИХОДИТЕ ОТ АКЦИЗИ, ДДС ПРИ ВНОС И МИТА

ПРИХОДИ ОТ АКЦИЗИ

ПРИХОДИ ОТ ДДС ПРИ ВНОС

 ПРИХОДИ ОТ МИТА

МИТНИЧЕСКИ, АКЦИЗЕН И ВАЛУТЕН КОНТРОЛ И ПРЕВЕНЦИЯ

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

Борба с контрабандата и нелегалната търговия с акцизни стоки

Валутен контрол

Защита на правата върху интелектуална собственост

Борба с наркотрафика

Контрабанда на оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия

Митнически мобилни групи

Контрол със сканиращи средства

ПОСЛЕДВАЩ КОНТРОЛ

ЛАБОРАТОРНИ АНАЛАЗИ И ПРОВЕРКИ

РАЗВИТИЕ И ПРОМЕНИ В АКЦИЗНАТА ПОЛИТИКА

РАЗВИТИЕ И ПРОМЕНИ В МИТНИЧЕСКАТА И ДРУГИТЕ ПОЛИТИКИ НА ЕС

ЕЛЕКТРОННИ МИТНИЦИ

КАДРОВА ПОЛИТИКА, ОБУЧЕНИЕ И БОРБА С КОРУПЦИЯТА

ПОДГОТОВКА ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СЪВЕТА НА ЕС

МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

КОМУНИКАЦИЯ С БИЗНЕСА И ГРАЖДАНИТЕ

Пълният текст на доклада вижте тукКъм архив