На фокус


  На 27.04.2018 г изтича едномесечният срок по §2 от Преходните и заключителни разпоредби на НАРЕДБА № 2 от 19.03.2018 г. за условията и реда за подаване на документи по Закона за акцизите и данъчните складове по електронен път

На 27.04.2018 година изтича едномесечният срок по § 2 от Преходните и заключителни разпоредби на НАРЕДБА № 2 от 19.03.2018 г. за условията и реда за подаване на документи по Закона за акцизите и данъчните складове по електронен път.

Във връзка с това ви информираме, че считано от 21.05.2018 година икономическите оператори ще могат да използват единствено направените след 02.10.2017 година регистрации за електронен обмен на информация с Агенция ,,Митници".

За о ...

още...

още...

Новини


 Митница Варна предаде на Регионалния исторически музей в града над 700 антични и средновековни монети

още...

 4140 кутии цигари, укрити в двойна стена на ремарке на камион, задържаха служители на Митница Лом

още...

 Митнически служители задържаха на МП Лесово златни и сребърни накити

още...